Home > Ambtelijke taal
66. Op de kleintjes letten (15-8-2007)

Geld moet rollen, maar een democratisch gecontroleerd orgaan als een gemeente moet wel verantwoord met dat geld omgaan. Het is immers van de burgers. Dit betekent: letten op de kleintjes. Daar kun je ook te ver in gaan, althans in de schrijfstijl in nota’s. 

 

Zo worden bedragen in nota's van de gemeente Den Haag regelmatig met cijfers achter de komma aangeduid, met eurocenten zogezegd. In een nota over de communicatie in Den Haag Zuidwest staat dat het budget “eenmalig met € 25.000,00 en structureel voor de periode 2005-2009 verhoogd wordt met een bedrag van € 65.000,00.”

 

Dit is een wat omslachtige manier om te zeggen dat er geld bij komt, maar daar gaat het nu even niet om. De vraag is of je dit soort bedragen nog achter de komma moet schrijven, zeker als de uitkomst telkens dezelfde is, namelijk: ,00. Dat lijkt me volstrekt overbodig. Ik zou voortaan gewoon € 65.000 schrijven, dat is wel zo duidelijk.

 

Dat voorkomt ook verwarring bij de lezer. Immers, € 25.000,00 ligt wel erg dicht bij € 25.000.000, een tikfout is bovendien zo gemaakt. Maar 25 duizend euro is echt wat anders dan 25 miljoen euro.

 

We willen de zaken toch niet mooier voorstellen dan ze zijn?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier