Home > Ambtelijke taal
84. Werkwoorden moeten werken (1-11-2007)

Werkwoorden zijn, het woord zegt het al, ‘woorden die werken’. Ze zijn het hart van onze taal en houden de vaart in een tekst. Toch leven we daar in ambtelijke teksten lang niet altijd naar. Maar al te vaak gebruiken we een van het werkwoord afgeleid zelfstandig naamwoord: verbetering in plaats van verbeteren, naleving in plaats van naleven.

 

Deze zogenoemde naamwoordstijl komt de leesbaarheid niet ten goede: een zin wordt onnodig lang en minder goed te begrijpen. Een mooi departementaal voorbeeld is de zin: “De werking van geneesmiddelen is slecht.” Beter is: “Geneesmiddelen werken slecht.” Korter èn duidelijker. Een andere klassieker: “Beperking van de papierstroom leidt naar verwachting tot een vermindering van de administratieve lasten in de keten.” Daar kan beter staan: “Met minder papier verwachten we minder administratieve lasten in de keten.” Ook hier is het resultaat weer: een kortere en duidelijkere zin.

 

De naamwoordstijl komt vaak voor in onze brieven. Hij is niet altijd fout maar vaak wel eenvoudig te vermijden. Daar doe je de lezer een plezier mee. Pak eens een willekeurige brief of de brief waar u nu mee bezig bent en neem de proef op de som. U zult ontdekken dat het inderdaad beter is om werkwoorden gewoon te laten werken. Werken is, ook taalkundig, de beste medicijn.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier