Home > Ambtelijke taal
117. Dor hout kappen (30-3-2008)

 

Vraag me niet hoe het komt, maar ambtenaren slagen er regelmatig in teksten onnodig ingewikkeld te maken. Je ziet dat vooral aan lange zinnen en onnodige vaktaal. Maar ook omslachtig taalgebruik komt veel voor. Dan staat bijvoorbeeld in een gemeentelijke nota: ‘We zijn ermee bekend dat gestart is met de voorbereidingen van de bouw’, in plaats van ‘We weten dat de bouw wordt voorbereid’. De laatste zin bevat de helft minder woorden en is minstens zo duidelijk.

Een ander voorbeeld: ‘Het beleid van de gemeente is erop gericht om van Zuidwest Den Haag een aantrekkelijk woon- en werkgebied te maken’. Tsja, beleid is altijd ergens op gericht, dat is een open deur. Ook deze zin bevat weer onnodig veel woorden. Korter en duidelijker is dan: ‘De gemeente wil van Zuidwest Den Haag een aantrekkelijk woon- en werkgebied maken’. U ziet, ook hier bevat de zin weer bijna de helft minder woorden.

 

Een ander mooi voorbeeld uit een gemeentelijke nota: ‘Hoe burgers hun leefomgeving beoordelen, wordt mede bepaald door de aanpak van vervuiling van de bodem...’. Hier kan ook staan: ‘Burgers beoordelen hun leefomgeving mede op de aanpak van vervuilde grond.’ Ook deze zin is weer korter en directer.

 

Natuurlijk bedoelt de ambtenaar het niet altijd verkeerd. Zinnen als hierboven komen eerder voort uit onnadenkendheid dan uit boze opzet. De ambtenaar die schrijft dat ‘de ervaring is dat voor bomen die te groot worden voor een kleine stadstuin vrijwel altijd een (kap)vergunning wordt verstrekt’ heeft die ervaring ook daadwerkelijk. De zin is dus niet onjuist. Maar toch kun je even makkelijk schrijven: ‘Bomen die te groot worden voor een kleine stadstuin mogen vrijwel altijd gekapt worden’.

 

Met taal is het niet anders: dor hout mag altijd gekapt worden, met of zonder vergunning.

 

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier