Home > Ambtelijke taal
5. Actualiseren (20-11-2006)

“Het proces is waar nodig geactualiseerd”, zo lees ik in een intern schrijven. Om twee redenen is dit typisch ambtelijk taalgebruik niet zo gelukkig. 

 

Actualiseren is om te beginnen een beetje ouderwets taalgebruik. Actualiseren betekent ‘aan de eigen tijd aanpassen’ of ‘moderniseren’. Met name dat laatste woord klinkt actiever en daadkrachtiger. En het geeft ook een warmer gevoel bij mensen. Iedereen wil toch modern zijn, nietwaar? Niet voor niets hebben we jarenlang gesproken over de ‘modernisering’ van de AWBZ.

 

Belangrijker bezwaar is dat woorden als actualiseren en moderniseren vaak niet de kern van de bedoeling weergeven. En dat gaat ten koste van de kracht van de boodschap. We veranderen wetten en regels meestal immers om iets te verbeteren. Die bedoeling gaat dikwijls verloren in een containerbegrip – een ruim begrip dat geen ruimte laat voor specifieke betekenissen  – als actualiseren en zelfs moderniseren.

 

Daarom pleit ik ervoor om het woord ‘verbeteren’ te gebruiken wanneer we iets beter willen maken en – even door de zure appel heen bijten – ‘verslechteren’ wanneer we neerwaarts actualiseren!

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier