Home > Ambtelijke taal
25. Ambulancevervoerder (15-2-2007)

Zorgverzekeraars verzekeren zorg, jeugdhulpverlners verlenen hulp aan jeugdigen, drugssmokkelaars smokkelen drugs, dus: ambulancevervoerders vervoeren .... ambulances? Taalkundig lijkt dat logisch, maar inhoudelijk klopt het natuurlijk niet. Je mag hopen dat ambulancevervoerders vooral zieken en gewonden vervoeren.

De term ambulancevervoerder is niettemin gemeengoed in de spoedeisende zorg. Er is zelfs een wettelijke regeling voor: de Wet op het ambulancevervoer, inmiddels Wet ambulancezorg geheten.

Er zijn goede alternatieven die taalkundig wel kloppen. Het Groene Boekje geeft ze keurig weer: 'ziekenvervoer' en 'ambulancedienst'. Ook 'ambulancevervoer' staat er nog in: vervoer in een ambulance. De term 'ambulancevervoerder' kom je er echter niet in tegen. Beter niet gebruiken dus.

Maar ach: taalkunde... Uiteindelijk gaat het erom dat lezers de betekenis van woorden begrijpen, en daaraan voldoet de gewraakte term wel. Niemand verbreekt de verbinding  wanneer je bij het melden van een spoedgeval hoort dat je  een ambulancevervoerder aan de lijn hebt - "Sorry, verkeerd verbonden". En waarschijnlijk heeft nog nooit iemand de regionale meldkamer gebeld met de vraag: "Vervoert u ook ambulances?".


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier