Home
Werkhervatters

Een uitkering is ook niet alles. Daarom zetten we in Nederland alles op alles om te zorgen dat mensen die bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, na verloop van tijd toch weer werken. Dit gaat met vallen en opstaan. “De meeste werkhervatters hebben nog geen stabiele positie op de arbeidsmarkt verworven”, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer over de inkomens- en arbeidsmarktpositie van herbeoordeelden.

De lezer struikelt hier over de vaktaal. Herbeoordeelden, dat is typische vaktaal voor arbeidsongeschikt verklaarde werknemers bij wie opnieuw is gekeken of ze weer (deels) in staat zijn te werken. Een deel van hen kan dat inderdaad en slaagt er ook in een baan te vinden. Dat zijn, in het typische jargon van de sociale zekerheid, de werkhervatters; zij zijn de bloeiende loot aan de stam van de herbeoordelingen.

(lees verder onder ambtelijke taal)

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Dit is de taalsite van notadokter Gert Riphagen, specialist in het verbeteren van ambtelijk taalgebruik. Gebaseerd op jarenlange ervaring met ambtelijke teksten van Haagse departementen. De site biedt u:

- Stukjes over de eigenaardigheden van ambtelijke taal, met tips hoe het beter kan. Waarom 'geld' beter is dan 'middelen', 'invoeren' beter is dan 'implementeren' en 'deugdelijk bestuur' beter dan 'good governance'.

- Columns over algemene aspecten van goed schrijven: schrijf korte en actieve zinnen, gebruik geen onnodige vaktaal, vermijd vreemde woorden, leg afkortingen uit, enzovoorts. De columns geven u tips om ambtelijke teksten beter en vooral leesbaarder te maken. Ze zijn eerder gepubliceerd in mijn boekje 'De notadokter is gek' (2004).

- Straattaal als absolute tegenhanger van de vaak saaie ambtelijke taal. Wie op straat goed om zich heen kijk, treft geregeld opmerkelijke teksten aan op borden, auto's, muren en noem maar op.

- Biografie en bibliografie van de auteur.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen notadokter@gmail.com

 

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier